TEVRAT VE İNCİL-TAHRİF KONUSU

Kuran İncil ve Tevrat ın da değişmediğini ve korundugunu söylüyor.
********************************************************************************************************************
1- ”Allah ın SÖZLERİNİ HİÇ KİMSE DEĞİŞTİREMEZ.Öncekilerin mesajları sana da ulaştı=ENAM SURESİ:34.AYET-KURAN”
Muhammed e önceki elçilerin mesajı nın ulaşma nedeni olarak Allah ın sözlerinin hiç birinin değiştirilememesi gösteriliyor.Tevrat ve İncil de Allah ın sözleri olarak indirildiyse o zaman onları da kimse değiştiremez.
*********************************************************************************************************************
2-”Onların ELLERİNDE BULUNAN TEVRAT I ve İNCİL İ tasdik eden bir kitap indirdik sana=ALİ İMRAN SURESİ:3.AYET-KURAN”
Dikkat edilirse bu ayet,bozulup gitmiş olan bir Tevratı ya da bozulup gitmiş olan bir İncil i anlatmıyor.Şu an ELLERİNDE BULUNAN bir Tevrat tan ve İncilden bahsediyor.Kuran ın Tasdik ettiği Tevrat ve İncil ŞU AN ELLERİNDE OLAN Tevrat ve İncildir.
**********************************************************************************************************************
3-”Bize indirilen ile,İbrahim,İshak,Musa,Elyase(Tevratta ki Elişa) ve İsa ya inenler arasında ayrım yoktur=BAKARA SURESİ:136.AYET-KURAN”
Yani Allah Kuran ı koruyorsa onları da koruyor.Ayrım yapmıyor.Biz de Ayrım yapmıyoruz.Ama Allah Kuran ı koruyup diğer indirilenleri korumuyorsa AYRIMI KENDİSİ YAPIYOR demektir.Bu durumda nasıl insanlardan bu inenler arasında ayrım yapmamalarını isteyebilir ki?
***********************************************************************************************************************
4-''Musa nın Kavmi içindeki bir gurup DOGRU YOLDADIR=ARAF SURESİ:159.AYET-KURAN”
Ortada Saglam bir Tevrat yoksa Musa nın toplulugundan bir gurup asla dogru bir yolda olamaz.Hala o kavimden birileri dogru yoldaysa uydukları Tevrat bozulmamış bir Tevrat olmalıdır.
***********************************************************************************************************************
5-”Musa ya Tevrat ı indirdik.İnsanlar için bir nur ve hidayet var Tevrat ta=ENAM SURESİ:91.AYET-KURAN”
Tevratta bir zamanlar nur ve hidayet vardı demiyor.Halen daha var diyor.
***********************************************************************************************************************
6-”Zikri biz indirdik.Zikirden sonra da Zeburu indirdik=ENBİYA SURESİ:105.AYET-KURAN”
Görüldüğü gibi ayet Zeburdan önce inen Tevrat için ZİKİR kelimesini kullanıyor.Şimdi bu ayeti başka bir ayetle karşılaştıralım:
”Zikri biz indirdik.Onun için Zikri biz koruyacagız=HİCR SURESİ:9.AYET-KURAN”
Zikir i İndirdiği için koruyor.Tevrat ta İNDİRDİĞİ BİR ZİKİR olduguna göre Tevrat ı da koruyor.
************************************************************************************************************************
7-”İçinde Allah ın HÜKMÜ BULUNAN TEVRAT ELLERİNDE varken,gelip senden hüküm vermeni istemesinler=MAİDE SURESİ:43.AYET-KURAN”
Görüldüğü gibi Tevrat halen geçerli bir Allah Hükmü olarak kabul ediliyor.Yani ayet gitsinler ve bozulmuş sahte tevrat a uysunlar demediğine göre,demekki o an ellerin de bulunan Tevrat ı geçerli ve güvenilir buluyor.
Hatta Tevrat ve İncil i elinde bulunduranlar Kuran ı ve Muhammed i onaylamalıdırlar.Muhammed in şüphesini gidermesi için bile bu toplulukların Muhammed i onaylamasına ihtiyaç var.
”Eğer sana indirdiğimizden şüphen varsa,git senden önce Kitap İndirdiğimiz Toplumlara sor=YUNUS SURESİ:94.AYET-KURAN”
**************************************************************************************************************************
8-”Deki eğer dogru sözlüler ideniz Tevrat ı getirip okuyun=ALİ İMRAN SURESİ:93.AYET-KURAN”
Yani Tevrat ı dogru bir söz kabul ediyor.Hatta dogru sözleri onaylayıcı olarak Tevrat ı getirin okuyun diyor.
**************************************************************************************************************************
9-”Tevrat ı ve İncil i hakkıyla UYGULASINLAR=MAİDE SURESİ:68.AYET-KURAN”
Tevrat ve İncil bozulmuşsa neyini uygulayabilecekler ki?Yani Ayet bozulmuş ve Sahte Tevratı uygulayın mı demek istiyor?Hem de hakkıyla uygulayın.
*************************************************************************************************************************
”İsrailoğullarına da Musa nın Kitabını MİRAS BIRAKTIK=MÜMİN SURESİ:53.AYET-KURAN”
Allah Tevrat ı koruyamamışça İsrailoğullarına bozulan ve tahrif olan çürük bir miras bırakmış olur.Yani Tanrı Tevrat ı miras olarak koruyamamış olur.
*****************************************************************************************************************************
”Bu ikisinden(Tevrat ve Kuran)daha doğru bir kitap yoktur=KASAS SURESİ:49.AYET-KURAN”
Yani Tevratta en az Kuran kadar doğru kabul ediliyor.
#########################################
Kuran onların değiştirildiğini mi söylüyor?Yoksa tam tersini mi söylüyor?
Hem Muhammed hem de ilk dönemlerin İslam alimleri;Hristiyanların elindeki İncil ve Tevrat’ın Kuran ile uyumlu olduğunu zannediyorlardı.Ve bu Kuranda açıkça yazmaktaydı.Ama daha sonraki dönemlerde İslam alimleri Hristiyan bilginlerle dini tartışmalara girdiklerinde,onların ellerinde bulunan İncil ve Tevrat’ın Kuran ile uyumlu olmadığını fark ettiler.Ve bu onları çok zor bir ikileme soktu.Kuran açıkça ellerindeki İncil doğrudur dediği halde,müslüman bilginler ellerindeki İncil doğru değildir demek zorunda kaldılar.Kuranla ters düştüler.İncil Tahrif edildi yalanına tutunmaktan başka çareleri kalmadı.
İNCİL VE KURAN-İKİSİ BİRDEN DOĞRU OLAMAZ:
Müslüman alimler Kurana dayanarak Cennetteki cinsel ilişkiden ve evlilikten bahsederlerken,Papazlar İncile dayanarak Cennette cinsel ilişki ve evlilik yoktur diyorlardı.Bu durum Müslüman alimlerin hem İncilin hemde Kuranın aynı anda doğru olamayacağını anlamalarını sağladı.
''Dirilişten sonra insanlar ne evlenir, ne de evlendirilir, gökteki melekler gibidirler-MATTA 22:30 İNCİL''
''İşte böyle. Bunun yanısıra biz onları, iri gözlü hurilerle evlendiririz.(DUHAN 54 KURAN)''
''Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak”Onları,ceylan gözlü hurilerle evlendirmişizdir:(TUR 20 KURAN)''
''Biz onları bakireler kıldık,eşleri için,ahirette mutluluğa erenler için(VAKIA 36-38 KURAN)''

Ayrıca diğer konularda da tartışmalar patlak veriyordu.Örneğin Süleyman hiç bir zaman doğru yoldan sapmamıştır Kurana göre.Kafir olmamıştır.Oysa Tevrat Süleymanın kafilik döneminden bahseder,putperest bir dönem yaşadığını söyler.
''Süleyman hiç bir zaman kafir olmadı…BAKARA 102 KURAN''
''Süleyman’ın kral kızlarından yedi yüz karısı ve üç yüz cariyesi vardı. Karıları onu, yolundan saptırdılar.1.KRALLAR 11:3 TEVRAT''
''Süleyman yaşlandıkça, karıları onu başka ilahların ardınca yürümek üzere saptırdılar. Böylece Süleyman bütün yüreğini Tanrısı RAB’be adayan babası Davut gibi yaşamadı.1.KRALLAR 11:4 TEVRAT''
''Saydalılar’ın tanrıçası Aştoret’e ve Ammonlular’ın iğrenç ilahı Molek’e taptı.1.KRALLAR 11:5 TEVRAT''
''Böylece RAB’bin gözünde kötü olanı yaptı, RAB’bin yolunda yürüyen babası Davut gibi tam anlamıyla RAB’bi izlemedi.1.KRALLAR 11:6 TEVRAT''
''Yeruşalim’in doğusundaki tepede Moavlılar’ın iğrenç ilahı Kemoş’a ve Ammonlular’ın iğrenç ilahı Molek’e tapmak için bir yer yaptırdı.1.KRALLAR 11:7 TEVRAT''

Kurana göre Tanrının bir oğlu olamazdı.Ama İncil baştan sona kadar İsa Tanrının oğludur diyordu.
''Yahudiler, Uzeyr Allah’ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da, Mesih (İsa) Allah’ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini) daha önce kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin!(TEVBE 30 KURAN)''
''De ki : Eğer Rahman’ın bir oğlu olsaydı, elbette ben (ona) kulluk edenlerin ilki olurdum!(ZUHRUF 81 KURAN)''

Ayrıca Kurana dayanan İslam alimleri her zaman İsa Rab değildir demişlerdir.Ama İncile göre İsa Rabdir.
''(Yahudiler) Allah’ı bırakıp bilginlerini (hahamlarını); hıristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i (İsa’yı) rab edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu.(TEVBE 31 KURAN)''
''Eğer İSA RAB’dir diye ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölü­ler arasından dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın.ROMALILAR 10/9 İNCİL''
Bu durum açıkça Kuran ın yanıldığını gösteriyordu.Çünkü Kuran ellerinde bulunan İncil ve Tevrat değiştirilmediler,doğrular ve Kuranla uyumlular diyordu pek çok ayette.Ama görünen oki hiçte Kuranla uyumlu değildi ellerindeki İncil ve Tevrat.
Bu durumda müslüman bilginler ellerindeki İncil ve Tevrat değişmemiştir diyen ayetleri hiçe sayarak,onların ellerindeki İncil ve Tevrat bozuktur,tahrif edilmiştir yalanını uydurdular.İşin içinden böyle çıkmaya çalıştılar.Oysa Kuran onlar gibi düşünmüyordu bu konuda.
###################################################
Peki ama Muhammed’in ellerindeki İncil ve Tevrat doğrudur demesinin sebebi nedir?
1-İncil ve Tevratı okumamıştı.Çevresindeki Arap toplumuda okumamıştı.Onun için okumadığı kitaplar hakkında tahmine dayalı konuşuyordu.Ve ellerindeki İncil in Kuranla uyumlu olduğunu zannediyordu.Yanılıyordu.
''Sen bundan önceki kitapları okumuyordun ve elinle kitapta yazamıyordun. Öyleyse batıla uyanlar kuşku duyup duracaklardır(ANKEBUT 48 KURAN)''
Muhammed ümmidir ve kendisininde belirttiği gibi ümmiler kitapları okumazlar.Sadece kulaktan dolma bilgilerle kitaplar hakkında konuşurlar.(ve yanılırlar)
''İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki, Kitab’ı bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar.(BAKARA 78 KURAN)''
''Allah ümmilere ümmi bir peygamber yolladı,kendi içlerinden…(CUMA 2 KURAN)''

2-Muhammed’in yaşadığı ümmi Arap toplumu okuyamadığı bu iki kitaba saygı gösteriyordu.Bu iki kitap gibi bir kitap bizim Arap kavminede gelse diyorladı.Onun için etrafındaki toplumun bu bakışından etkilenerek önceki kitapları doğru ve yüce kabul etti.Hemde okumadığı halde,tahminlere dayanarak.
''Eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı”,(AFFATS 168 KURAN)''
''O zaman biz Allahın iyi kullarından olurduk(SAFFAT 169 KURAN)''
''Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (hıristiyanlara ve yahudilere) indirildi, biz ise onların okumasından gerçekten habersizdik” demeyesiniz diye;(ENAM 156 KURAN)''

Ama Hristiyanlar bu hilenin farkındalar.Hriistiyanlar Kuran bizim elimizdeki İncili doğruluyor ama İslam alimleri elimizdeki İncili doğrulamıyor demektedirler.İslam alimlerinin bakışıyla Kuranın bakışının birbirine zıt olduğunu fark etmişler.
http://www.youtube.com/watch?v=4k_FLBJHum8

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !